BIỆT THỰ QUẬN 2, TPHCM

BIỆT THỰ QUẬN 2, TPHCM

Biệt thự trong thiết kế tọa lạc tại Quận 2 TPHCM với phong cách hiện đại xuyên suốt từ trong ra ngoài, điểm nhấn chính trong thiết kế là màu trắng và màu gỗ xoan đào.

 

Biệt thự trong thiết kế tọa lạc tại Quận 2 TPHCM với phong cách hiện đại xuyên suốt từ trong ra ngoài, điểm nhấn chính trong thiết kế là màu trắng và màu gỗ xoan đào.

 

 

PHÒNG KHÁCH 

 

 

 

PHÒNG KHÁCH 

 

 

 

PHÒNG KHÁCH-PHÒNG ĂN

 

 

 

PHÒNG KHÁCH-PHÒNG ĂN

 

 

 

TRÀN PHÒNG KHÁCH

 

 

 

BẾP

 

 

BẾP-BAR

 

 

 

BẾP-BAR

 

 

 

 

 

Biệt thự trong thiết kế tọa lạc tại Quận 2 TPHCM với phong cách hiện đại xuyên suốt từ trong ra ngoài, điểm nhấn chính trong thiết kế là màu trắng và màu gỗ xoan đào.

 

Biệt thự trong thiết kế tọa lạc tại Quận 2 TPHCM với phong cách hiện đại xuyên suốt từ trong ra ngoài, điểm nhấn chính trong thiết kế là màu trắng và màu gỗ xoan đào.

 

 

PHÒNG KHÁCH 

 

 

 

PHÒNG KHÁCH 

 

 

 

PHÒNG KHÁCH-PHÒNG ĂN

 

 

 

PHÒNG KHÁCH-PHÒNG ĂN

 

 

 

TRÀN PHÒNG KHÁCH

 

 

 

BẾP

 

 

 

BẾP-BAR

 

 

 

BẾP-BAR

 

 

 

 

BẾP-BAR

 

 

 

PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

PHÒNG NGỦ

 

 

 

 

PHÒNG NGỦ

 

 

 

PHÒNG NGỦ

 

 

 

 

PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

PHÒNG LÀM VIỆC

 

 

 

PHÒNG NGỦ

 

 

 

 

PHÒNG NGỦ

 

 

 

PHÒNG NGỦ

Thiết kế liên quan

0902 71 5858